Tháng 9/2016, dự án Foresa Villa vượt tiến độ so với kế hoạch


Tính đến đầu tháng 9, dự án Foresa Villa của Tasco đang dần hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng trong thời gian tới.

Ở giai đoạn 1, Lô TT3, TT4, TT5, BT4 đã hoàn thành xây và trát tường và đang sơn tường đạt hơn 50% (lô BT4 đạt 90%), đồng thời đang thi công cửa đạt hơn 60% kế hoạch.

Giai đoạn 2 của dự án đạt tiến độ tốt nhất khi nhìn chung đều vượt kế hoạch hơn 10 ngày, cụ thể:

  • Giai đoạn 2.1: Lô TT6 đã xây xong tường, đang hoàn hiện trát tường hơn 90%, mới bắt đầu sơn tường; Lô TT7 đã hoàn thành xây và trát tường; Lô TT9 đang dần hoàn thiện phần xây tường tầng 1, 2 đạt hơn 98% và đã hoàn thành tường tầng 4; Lô BT 5 đang làm sàn mái đạt 67%, xây xong tường tầng 1 và đang dần hoàn thiện tường tầng 2 đạt hơn 85%. Lô BT7 đang dần hoàn thiện phần sàn mái đạt 94%, đã xong tường tầng 1, 2. Đang xây tường tầng 3 và trát đạt hơn 28%.
  • Giai đoạn 2.2: Lô TT8 đã hoàn thành phần mái, đang dần hoàn thiện xây tường tầng 1, 2 đạt hơn 88%. Đang xây tường tầng 3 đạt 59%; Lô TT11, TT12 đã hoàn thành tường tầng 1, đang dần hoàn thiện xây tường tầng 2, 3 đạt hơn 90%, đang trát tường đạt 80% kế hoạch; Lô TT15, TT16 đã xây xong tường tầng 1, tầng 2, tầng 3 và đang trát tường; Lô BT10, BT11 đã xong sàn mái, đang xây tường tầng 1; Lô BT 9 đã xong sàn mái và xây tường tầng 1; Lô BT 12, BT13 đang làm sàn mái và xây tường tầng 1, 2, 3.
  • Giai đoạn 2.3: Lô BT7 đã xong sàn tầng 3; Lô TT4 đang làm sàn tầng 2 đạt 95%; Lô TT15 đang dần hoàn thiện phần móng, sàn tầng 2, 3, sàn mái và xây tường đạt 96%, tầng 3 đạt 36%.

 

Không chỉ dự án Foresa Villa đạt tiến độ tốt mà dự án Xuân Phương Residence (Nhà ở CBNV Báo Nhân dân và Văn phòng Trung ương Đảng) cũng đạt tiến độ vượt kế hoạch, cụ thể:

  • Lô 1, 2 tòa A, B, C, D (Báo Nhân dân) công tác đào móng đạt 75%; Lô 3 tòa E, F đã hoàn thành kết cấu thô phần thân tòa E và đang dần hoàn thiện thân nhà F đạt 95%, xây mặt ngoài và trát đạt 94%, xây tường ngăn đạt 24%.; Lô 4 đã thi công xong hoàn toàn phần móng và phần thân thô sàn tầng 2, tiến độ vượt 20 ngày so với kế hoạch; Lô 5 đã xong phần thần thô sàn tầng 2.
  • Lô 6, 7 (VP TW Đảng) đã xong phần thân thô sàn tầng 2, nhanh hơn 1 tháng về tiến độ.
  • Về hạ tầng, nhà thầu xây dựng đang dần hoàn thiện đắp cát nền đường K98 đạt 97%, thi công cấp phối đá dăm loại 2, thoát nước mưa cống tròn và cống hộp đạt hơn 90%, thi công phần thoát nước thải D300 đạt hơn 30%.

 

Đánh giá đến đầu tháng 9, cả 2 dự án của Tasco đều thúc đẩy tiến độ vượt kế hoạch nhưng cũng đảm bảo chất lượng công trình.