Tiến Độ Xây Dựng Đường Trần Hữu Dực Và Khu Đô Thị Xuân Phương Tháng 10/2016


Từ ngày 20 tháng 9, công ty Cổ phần Tasco đã bắt đầu bàn giao những căn đầu tiên thuộc Giai đoạn 1 của dự án Foresa Villa cho khách hàng và tiếp tục đảm bảo thi công đúng tiến độ kế hoạch.

Ở giai đoạn 2.1, hầu hết các lô đều đang hoàn thiện sơn tường và đang làm hàng rào, thi công cửa. Cụ thể: Lô TT6 đã xây và trát xong tường, đang sơn tường đạt 10%, thi công hàng rào đạt 75%; Lô TT7 đang thi công cửa đạt 20% và hàng rào đạt 80%; Lô TT9 đang trát tường đạt 90%, thi công hàng rào đạt 25%; Lô BT5 đang làm sàn mái đạt 81%, trát tường tầng 1 đạt 85% và tường tầng 2 đạt 12,1%; Lô BT7 đang dần hoàn thiện sàn mái đạt 93%, đã xây xong tường tầng 1, 2 và tường tầng 3 đạt 70%; Phần trát tường đạt 41,4% kế hoạch.

Ở giai đoạn 2.2: Lô TT8 đã xong sàn mái và xây tường, bắt đầu trát tường đạt 17%; Lô TT11 đang xây tường tầng 3 và trát đạt 90%, thi công hàng rào đạt 25%; Lô TT15, 16 gần như hoàn thiện khi đã xây xong sàn mái, xây tường tầng 1, 2, 3 và trát tường đạt 98%, thi công hàng rào đạt 81% (Lô TT15), 25% (Lô TT16); Lô BT9, BT12 đã xong sàn mái, xây tường tầng 1, đang xây tường tầng 2 đạt 50% (BT9), xây tường tầng 2, 3 đạt 93% và đang trát tường đạt 37% (BT12); Lô BT1 đang làm sàn tầng 3 đạt 60%, bắt đầu làm sàn mái đạt 10%, xây tường đạt 5%; Lô BT3 đã xong sàn mái, tường tầng 2, 3, đang hoàn thiện xây tường tầng 1 đạt 91%, trát tường đạt 55%; Lô BT8 đang làm sàn mái đạt 50%, đã xây xong tường tầng 1, 2; Lô BT10 đã xong sàn mái, đang xây tường tầng 1 đạt 50%, tầng 2, 3 lần lượt đạt 22%, 11%; Lô BT11 đã xây xong tường tầng 1, đang xây tường tầng 2 đạt gần 90% kế hoạch; Lô BT13 đang làm sàn mái đạt 67%, đã xây xong tường tầng 1, đang xây tường tầng 2, 3 lần lượt đạt 78% và 44%, đã bắt đầu trát tường đạt 11%.

Giai đoạn 2.3: Lô BT7 đang xây sàn mái đạt 40%; Lô TT15 đang thi công phần móng đạt 95%, sàn tầng 2, 3, mái và xây tường tầng 1,2 đạt 95%, tường tầng 3 đạt 86%, trát tường đạt 59%; Lô TT4 phần móng và xây sàn tầng 2 đều đạt 85%.

Cùng thời điểm này, dự án Xuân Phương Residence đã vượt tiến độ so với kế hoạch.

Các tòa A, B, C, D (Báo Nhân dân): Lô 1, 2 công tác đào đất thi công móng đạt 80%; Lô 4, 5 đang thi công thân thô sàn tầng 4 đạt lần lượt 12%, 39%; Phần thân đã xong thân thô sàn tum.

Tòa E, F (VP TW Đảng): 71% đã xây xong mặt ngoài và đang trát, xây tường tòa E đạt 29% như vậy tiến độ nhanh hơn 1 tháng so với kế hoạch. Lô 7 đang thi công phần thân thô sàn tum đạt 21%.

Phần hạ tầng của dự án Xuân Phương Residence tiến độ rất tốt, sớm hơn kế hoạch nhiều tháng, cụ thể: đã xong đắp cát nền đường K98, cấp phối đá dăm loại 2, đang làm thoát nước mưa cốn tròn đạt 89%, cống hộp đạt 96%, thoát nước thải D300 đạt 49%.